Married

Giobattista Parodi

Giobattista Parodi

Age

110 (presumed dead)

Born

Thursday 22 Jun 1713

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Theresa Parodi

Theresa Parodi

Deceased

His Other Children

Children Together

Giacomo Parodi

born 1743, deceased, age 110 (presumed dead)

Her Other Children

Giobattista Parodi
Bio Details

Full name

Giobattista Parodi

Gender

Male

Age

110 (presumed dead)

Date of birth

Thursday 22 Jun 1713

Birth place

Genoa, Italy

Trivia

Giobattista Parodi Family

Giobattista Parodi's parents:

Giobattista Parodi's father was Giuseppe Parodi Giobattista Parodi's mother was Pellegrina Parodi


Giobattista Parodi's children:

Giobattista Parodi's son was Giacomo Parodi


Giobattista Parodi's current partners:

Giobattista Parodi's wife was Theresa Parodi


Giobattista Parodi's grandparents:

Giobattista Parodi's grandfather was Giovan Battista Parodi Giobattista Parodi's grandmother was Angela Parodi


Giobattista Parodi's grandchildren:

Giobattista Parodi's granddaughter was Theresa Monteverde


Giobattista Parodi's great grandchildren:

Giobattista Parodi's great granddaughter was Josefa Chiara   Giobattista Parodi's great great granddaughter was Catalina Orfila   Giobattista Parodi's 3x great grandson is Enrique Orfila   Giobattista Parodi's 4x great grandson was Miguel Orfila   Giobattista Parodi's 5x great grandson was Miguel Orfila Giobattista Parodi's 5x great granddaughter was Maria Orfila Giobattista Parodi's 5x great granddaughter was Leonor Wiltshire   Giobattista Parodi's 6x great granddaughter was Mary Turner Giobattista Parodi's 6x great grandson is Alfred Wiltshire Giobattista Parodi's 6x great grandson is Stuart Wiltshire   Giobattista Parodi's 7x great granddaughter is Jacqueline Thornton   Giobattista Parodi's 8x great granddaughter is Michelle Keegan Giobattista Parodi's 8x great grandson is Andrew Keegan


Giobattista Parodi's in laws:

Giobattista Parodi's daughter in law was Ana Parodi Giobattista Parodi's daughter in law was Isabella Parodi


Theresa Parodi
Bio Details

Full name

Theresa Parodi

Gender

Female

Deceased

Trivia

Theresa Parodi Family

Theresa Parodi's children:

Theresa Parodi's son was Giacomo Parodi


Theresa Parodi's current partners:

Theresa Parodi's husband was Giobattista Parodi


Theresa Parodi's grandchildren:

Theresa Parodi's granddaughter was Theresa Monteverde


Theresa Parodi's great grandchildren:

Theresa Parodi's great granddaughter was Josefa Chiara   Theresa Parodi's great great granddaughter was Catalina Orfila   Theresa Parodi's 3x great grandson is Enrique Orfila   Theresa Parodi's 4x great grandson was Miguel Orfila   Theresa Parodi's 5x great grandson was Miguel Orfila Theresa Parodi's 5x great granddaughter was Maria Orfila Theresa Parodi's 5x great granddaughter was Leonor Wiltshire   Theresa Parodi's 6x great granddaughter was Mary Turner Theresa Parodi's 6x great grandson is Alfred Wiltshire Theresa Parodi's 6x great grandson is Stuart Wiltshire   Theresa Parodi's 7x great granddaughter is Jacqueline Thornton   Theresa Parodi's 8x great granddaughter is Michelle Keegan Theresa Parodi's 8x great grandson is Andrew Keegan


Theresa Parodi's in laws:

Theresa Parodi's father in law was Giuseppe Parodi Theresa Parodi's mother in law was Pellegrina Parodi Theresa Parodi's grandfather in law was Giovan Battista Parodi Theresa Parodi's grandmother in law was Angela Parodi Theresa Parodi's daughter in law was Ana Parodi Theresa Parodi's daughter in law was Isabella Parodi