Married

Eusebio Messi

Eusebio Messi

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Rosa Perez Messi

Rosa Maria Perez Messi

His Other Children

Children Together

Jorge Messi

Susanna Messi

Gladis Messi

Her Other Children

Eusebio Messi
Bio Details

Full name

Eusebio Messi

Gender

Male

Trivia

Eusebio Messi Family

Eusebio Messi's parents:

Eusebio Messi's father is Aniceto Messi


Eusebio Messi's children:

Eusebio Messi's son is Jorge Messi Eusebio Messi's daughter is Susanna Messi Eusebio Messi's daughter is Gladis Messi


Eusebio Messi's current partners:

Eusebio Messi's wife is Rosa Perez Messi


Eusebio Messi's grandchildren:

Eusebio Messi's grandson is Lionel Messi Eusebio Messi's grandson is Rodrigo Messi Eusebio Messi's grandson is Matias Messi Eusebio Messi's granddaughter is Maria Sol Messi


Eusebio Messi's great grandchildren:

Eusebio Messi's great grandson is Augustine Messi Eusebio Messi's great grandson is Morena Messi Eusebio Messi's great grandson is Benjamin Messi Eusebio Messi's great grandson is Thomas Messi Eusebio Messi's great grandson is Thiago Messi Eusebio Messi's great grandson is Mateo Messi


Eusebio Messi's in laws:

Eusebio Messi's father in law is Jose Perez Sole Eusebio Messi's mother in law is Rosa Perez


Rosa Perez Messi
Bio Details

Full name

Rosa Maria Perez Messi

Maiden name

Rosa Maria Perez

Gender

Female

Trivia

Rosa Perez Messi Family

Rosa Perez Messi's parents:

Rosa Perez Messi's father is Jose Perez Sole Rosa Perez Messi's mother is Rosa Perez


Rosa Perez Messi's children:

Rosa Perez Messi's son is Jorge Messi Rosa Perez Messi's daughter is Susanna Messi Rosa Perez Messi's daughter is Gladis Messi


Rosa Perez Messi's current partners:

Rosa Perez Messi's husband is Eusebio Messi


Rosa Perez Messi's grandchildren:

Rosa Perez Messi's grandson is Lionel Messi Rosa Perez Messi's grandson is Rodrigo Messi Rosa Perez Messi's grandson is Matias Messi Rosa Perez Messi's granddaughter is Maria Sol Messi


Rosa Perez Messi's great grandchildren:

Rosa Perez Messi's great grandson is Augustine Messi Rosa Perez Messi's great grandson is Morena Messi Rosa Perez Messi's great grandson is Benjamin Messi Rosa Perez Messi's great grandson is Thomas Messi Rosa Perez Messi's great grandson is Thiago Messi Rosa Perez Messi's great grandson is Mateo Messi


Rosa Perez Messi's in laws:

Rosa Perez Messi's father in law is Aniceto Messi