Relationship

Xi Yongsheng

Xi Yongsheng

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Unknown

Unknown

His Other Children

Children Together

Xi Zongde

Her Other Children

Xi Yongsheng
Bio Details

Full name

Xi Yongsheng

Gender

Male

Trivia

Xi Yongsheng Family

Xi Yongsheng's children:

Xi Yongsheng's son is Xi Zongde


Xi Yongsheng's grandchildren:

Xi Yongsheng's grandson was Xi Zhongxun Xi Yongsheng's grandson is Xi Zhongkai


Xi Yongsheng's great grandchildren:

Xi Yongsheng's great grandson was Xi Fuping Xi Zhengning Xi Yongsheng's great granddaughter was Xi Heping Xi Yongsheng's great granddaughter is Xi Ganping Xi Yongsheng's great granddaughter is Ji Qiaoqiao Xi Yongsheng's great granddaughter is Xi An'an Xi Yongsheng's great grandson is Xi Jinping Xi Yongsheng's great grandson is Xi Yuanping   Xi Yongsheng's great great granddaughter is Zhang Yannan Xi Yongsheng's great great granddaughter is Hiu Ng Xi Yongsheng's great great granddaughter is Xi MingzeBio Details

Full name

Unknown

Gender

Female

Trivia