Relationship

Fassou Pogba

Fassou Antoine Pogba

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Yeo Moriba

Yeo Moriba

His Other Children

Children Together

Florentin Pogba

born 1990, age 27

Mathias Pogba

born 1990, age 27

Paul Pogba

born 1993, age 25

French International Footballer

Her Other Children

Fassou Pogba
Bio Details

Full name

Fassou Antoine Pogba

Gender

Male

Trivia

Fassou Pogba Family

Fassou Pogba's children:

Fassou Pogba's son is Paul Pogba Fassou Pogba's son is Florentin Pogba Fassou Pogba's son is Mathias Pogba


Fassou Pogba's current partners:

Fassou Pogba has a relationship with Yeo Moriba


Yeo Moriba
Bio Details

Full name

Yeo Moriba

Gender

Female

Trivia

Yeo Moriba Family

Yeo Moriba's children:

Yeo Moriba's son is Paul Pogba Yeo Moriba's son is Florentin Pogba Yeo Moriba's son is Mathias Pogba


Yeo Moriba's current partners:

Yeo Moriba has a relationship with Fassou Pogba