Dieter Mengele Bio Details

Full name

Dieter Mengele

Gender

Male

Relationship History

Dieter Mengele Family

Dieter Mengele's parents:

Dieter Mengele's father was Alois Mengele Dieter Mengele's mother is Ruth Mengele


Dieter Mengele's grandparents:

Dieter Mengele's grandfather was Karl Mengele Dieter Mengele's grandmother was Wally Mengele


Dieter Mengele's uncles and aunts:

Dieter Mengele's uncle was Josef Mengele Dieter Mengele's aunt-by-marriage is Martha Mengele Dieter Mengele's uncle was Karl Mengele


Dieter Mengele's cousins:

Dieter Mengele's cousin is Rolf Mengele Dieter Mengele's cousin is Karl Heinz Mengele