Relationship History

Vitali Klitschko

Married

3 children together

26 Apr 1996

Natalia Egorova Bio Details

Full name

Natalia Egorova

Gender

Female

Natalia Egorova Children

Yegor-Daniel Klitschko

Son

Yegor-Daniel Klitschko

with Vitali Klitschko

Elizabeth-Victoria Klitschko

Daughter

Elizabeth-Victoria Klitschko

with Vitali Klitschko

Max Klitschko

Son

Max Klitschko

with Vitali Klitschko

Natalia Egorova Family

Natalia Egorova's children:

Natalia Egorova's son is Yegor-Daniel Klitschko Natalia Egorova's daughter is Elizabeth-Victoria Klitschko Natalia Egorova's son is Max Klitschko


Natalia Egorova's current partners:

Natalia Egorova's husband is Vitali Klitschko


Natalia Egorova's in laws:

Natalia Egorova's brother in law is Wladimir Klitschko Natalia Egorova's father in law was Vladimir Klitschko Natalia Egorova's mother in law is Nadezhda Ulyanovna