Sydney Stapleton Bio Details

Full name

Sydney Scott Stapleton

Gender

Male

Age

65 (approx.)

Date of birth

1951

Relationship History

Sydney Stapleton Siblings

Gloria Stapleton

Sister

Patricia Stapleton

Sister

Rober Stapleton

Brother

Sydney Stapleton Family

Sydney Stapleton's parents:

Sydney Stapleton's father is Robert Thorne Stapleton Sydney Stapleton's mother was Ruth Carter Stapleton


Sydney Stapleton's siblings:

Sydney Stapleton's sister is Gloria Stapleton Sydney Stapleton's sister is Patricia Stapleton Sydney Stapleton's brother is Rober Stapleton


Sydney Stapleton's grandparents:

Sydney Stapleton's grandfather was James Earl Carter, Sr Sydney Stapleton's grandmother was Lillian Carter


Sydney Stapleton's great grandparents:

Sydney Stapleton's great grandfather was James Jackson Gordy Sydney Stapleton's great grandmother was Mary Gordy Sydney Stapleton's great grandfather was William Carter Sydney Stapleton's great grandmother was Nina Carter   Sydney Stapleton's great great grandfather was Nathaniel Nicholson Sydney Stapleton's great great grandmother was Mary Nicholson Sydney Stapleton's great great grandfather was James Gordy Sydney Stapleton's great great grandmother was Harriet Gordy Sydney Stapleton's great great grandfather was James Pratt Sydney Stapleton's great great grandmother was Sophronia Pratt Sydney Stapleton's great great grandfather was Littleberry Carter Sydney Stapleton's great great grandmother was Mary Ann Carter   Sydney Stapleton's 3x great grandfather was Malekiah Dawson Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Mary Dawson Sydney Stapleton's 3x great grandfather was John Nicholson Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Frances Nicholson Sydney Stapleton's 3x great grandfather was Pamly Helms Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Elizabeth Helms Sydney Stapleton's 3x great grandfather was Wilson Gordy Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Mary Gordy Sydney Stapleton's 3x great grandfather was John Cowan Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Sarah Cowan Sydney Stapleton's 3x great grandfather was John Pratt Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Mary Pratt Sydney Stapleton's 3x great grandfather was William Seals Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Eliza Seals Sydney Stapleton's 3x great grandfather was Wiley Carter Sydney Stapleton's 3x great grandmother was Ann Carter   Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Hollinger Brown Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Sarah Hollinger Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Jonathan Dawson Jr Sydney Stapleton's 4x great grandmother is Repsy Dawson Sydney Stapleton's 4x great grandfather was John Nunn Sydney Stapleton's 4x great grandmother is Eliza Nunn Sydney Stapleton's 4x great grandfather was William Fisher Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Nancy Fisher Sydney Stapleton's 4x great grandfather was George Helms Jr Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Sarah Helms Sydney Stapleton's 4x great grandfather was John Scott Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Rebecca Scott Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Peter Gordy III Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Ruth Gordy Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Francis Clinkscales Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Eleanor Clinkscales Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Isaac Cowan Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Jane Cowan Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Revd James Kay Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Elizabeth Kay Sydney Stapleton's 4x great grandfather was James Pratt Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Sarah Pratt Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Nathan Harris Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Rhoda Harris Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Spencer Seals Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Elizabeth Seals Sydney Stapleton's 4x great grandfather was Abel Ansley Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Lydia Ansley Sydney Stapleton's 4x great grandfather was James Carter Sydney Stapleton's 4x great grandmother was Eleanor Carter   Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Daniel Marcus Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mary Marcus Sydney Stapleton's 5x great grandfather was John Brown Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mildred Brown Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Wright Nicholson Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Jonathan Dawson Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Frances Dawson Sydney Stapleton's 5x great grandfather was William Nunn Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Elizabeth Nunn Sydney Stapleton's 5x great grandfather was William Phillips Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Lussy Phillips Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Charles Fisher Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Barbara Fisher Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Thomas Pressley Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Sarah Pressley Sydney Stapleton's 5x great grandfather was George Helms Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mary Helms Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Perry Scott Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Barbara Scott Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Samuel Wilson Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Peter Gordy Jr Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Ellinor Gordy Sydney Stapleton's 5x great grandfather was George Brownlee Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Sarah Brownlee Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Francis Clinkscales Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mary Clinkscales Sydney Stapleton's 5x great grandfather was James Seawright Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Elizabeth Seawright Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Andrew Cowan Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Ann Cowan Sydney Stapleton's 5x great grandfather was James Kay Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Grace Kay Sydney Stapleton's 5x great grandfather was William Pratt Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mary Pratt Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Henry Burnley Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Lucy Burnley Sydney Stapleton's 5x great grandfather was William Seals Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Judith Seals Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Jacob Morris Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Mary Morris Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Thomas Ansley Sydney Stapleton's 5x great grandmother was Rebecca Ansley Sydney Stapleton's 5x great grandfather is Jeremiah Duckworth Sydney Stapleton's 5x great grandmother is Christianna Duckworth Sydney Stapleton's 5x great grandfather was Kindred Carter   Sydney Stapleton's 6x great grandfather was Isaac Carter Sydney Stapleton's 6x great grandmother is Ruth Carter   Sydney Stapleton's 7x great grandfather was Moore Carter Sydney Stapleton's 7x great grandmother is Jane Carter   Sydney Stapleton's 8x great grandfather was Thomas Carter Jr Sydney Stapleton's 8x great grandmother is Magdalen Carter   Sydney Stapleton's 9x great grandfather is Thomas Carter Sr Sydney Stapleton's 9x great grandmother is Eleanor Carter


Sydney Stapleton's uncles and aunts:

Sydney Stapleton's uncle is President Jimmy Carter Sydney Stapleton's aunt-by-marriage is Rosalynn Carter Sydney Stapleton's aunt was Gloria Carter Spann Sydney Stapleton's uncle was Billy Carter Sydney Stapleton's aunt-by-marriage is Sybil Carter


Sydney Stapleton's great uncles and aunts:

Sydney Stapleton's great aunt was Ethel Carter Sydney Stapleton's great uncle was William Carter Sydney Stapleton's great aunt was Lula Carter Sydney Stapleton's great aunt was Jeanette Carter Sydney Stapleton's great aunt was Susie Gordy Sydney Stapleton's great aunt was Annie Gordy Sydney Stapleton's great uncle was James Jackson Gordy Jr. Sydney Stapleton's great uncle was Walter Gordy Sydney Stapleton's great uncle was Tom Gordy Sydney Stapleton's great aunt was Mary Gordy Sydney Stapleton's great aunt was Emily Gordy


Sydney Stapleton's cousins:

Sydney Stapleton's cousin is Jack Carter Sydney Stapleton's cousin is Chip Carter Sydney Stapleton's cousin is Jeff Carter Sydney Stapleton's cousin is Amy Carter Wentzel Sydney Stapleton's cousin was William Carter Spann Sydney Stapleton's cousin is Kim Carter Sydney Stapleton's cousin is Jana Carter Sydney Stapleton's cousin is Buddy Carter Sydney Stapleton's cousin is Marie Carter Sydney Stapleton's cousin is Mandy Carter Sydney Stapleton's cousin is Earl Carter


Sydney Stapleton's first cousins once removed:

Sydney Stapleton's first cousin once removed is Jason Carter Sydney Stapleton's first cousin once removed is Sarah Murphy Sydney Stapleton's first cousin once removed is James Earl Carter IV Sydney Stapleton's first cousin once removed is Margaret Carter Sydney Stapleton's first cousin once removed is Joshua Carter Sydney Stapleton's first cousin once removed was Jeremy Carter Sydney Stapleton's first cousin once removed is James Carter Sydney Stapleton's first cousin once removed is Hugo Wentzel